Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/06/2014 06:57, số lượt xem: 575

Chướng bụng phình da vẫn phải cười
Mới hay thiên chức thật trêu ngươi
Để ông Di Lạc tay phe phẩy
Hở rốn quanh năm vẫn cứ ngồi
Thật khéo cho ông cười bất tận
Mất còn - Sáng tối, miệng luôn tươi
Mua vui thiên hạ cho đời đẹp
Phanh bụng ra khoe cái sự đời

17-6-2014 LVP