45.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Việt Phương (167 bài)
- Viễn Phương (9 bài)
- Phùng Cung (28 bài)
- Tạ Ký (49 bài)
- Tuệ Mai (4 bài)
Tạo ngày 04/11/2015 22:41 bởi tôn tiền tử
Lữ Giang (1928-2005) tên thật là Trần Xuân Kỳ, sinh năm 1928 tại Thanh Hoá, mất năm 2005. Sinh thời Lữ Giang làm báo, viết thơ và tiểu thuyết, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.