Em là kỷ niệm đằng sau
Âm thầm chợt lớn lúc nào chẳng hay
Ngày ấy mái tóc chưa dài
Xinh xinh hoa tím em cài làm duyên

Tôi như cơn gió muộn phiền
Bốn mùa lặng lẽ theo viền áo bay
Và em như cũng mọi ngày
Chân vui chim sáo nào hay tôi buồn

Mỗi khi tiếng kẻng tan trường
Nấp bên quán nước cuối đường nhìn em
Trái tim thì mãi đi tìm...
Còn tôi đứng đó lặng thinh tháng ngày

Rồi nay mái tóc em dài
Tan trường hoa tím... bàn tay ai cài
Còn chăng là tiếng thở dài
Bàn chân chợt vấp... những ngày tháng qua