Em là sao Chức Nữ
Còn anh
Lại là ngôi Ngưu Lang
Dãy Ngân Hà, chuyện tình buồn theo tháng bảy.

Con sông ấy
Chảy ngược những giọt lệ trong lòng
Thương cho nỗi nhớ mong
Huyền thoại xưa đà xây chiếc cầu Ô Thước.

Một lời nguyện ước
Tháng bảy, trời làm mưa ngâu
Rớt trên phiến lá sầu
Những giọt buồn long lanh như mắt ướt.

Dáng tha thướt
Em cài hoa tím trên suối tóc nhung huyền
Đêm từng đêm bằng nỗi nhớ không tên
Ngoài trời mưa ngâu những giọt sầu của Ngưu Lang, Chức Nữ.

Lòng thầm nhủ
Có phải chăng là hình hài của Chức Nữ với Ngưu Lang
Đời chưa hề điểm trang
Chiếc áo tình đã bạc màu theo năm tháng.