Sương chiều nhẹ phủ tựa trong mơ
Liễu rũ bên hồ vương tóc tơ
Sóng biếc rì rào hôn ngọn cỏ
Gió yêu hoa thắm tới làm thơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]