Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2007 08:06

命妓盛小叢歌餞崔侍禦還闕

繡衣奔命去情多,
南國佳人斂翠娥。
曾向教坊聽國樂,
為君重唱盛叢歌。

 

Mệnh kỹ Thịnh Tiểu Tùng ca tiễn Thôi thị ngự hoàn khuyết

Tú y bôn mệnh khứ tình đa,
Nam quốc giai nhân liễm thuý nga.
Tằng hướng giáo phường thinh (thính) quốc nhạc,
Vị quân trùng xướng Thịnh Tùng ca.


Xem chú thích bài "Lý thượng thư mệnh kỹ ca tiễn hữu tác phụng thù" của Thôi Nguyên Phạm 崔元範.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Áo thêu chăm chắm lại kinh hoa,
Người đẹp phương Nam dạ xót xa.
Từng hướng ca phường nghe tiếng nhạc,
Vì ông lại bảo Thịnh Tùng ca.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lệnh trẩy, áo thêu tình thiết tha,
Giáo phường quốc nhạc đã nghe hòa.
Phương nam, người đẹp chừng phai sắc,
Vì bác Thịnh Tùng lại tiễn ca.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời