06/12/2021 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mệnh kỹ Thịnh Tiểu Tùng ca tiễn Thôi thị ngự hoàn khuyết
命妓盛小叢歌餞崔侍禦還闕

Tác giả: Lý Nạp - 李訥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/12/2007 08:06

 

Nguyên tác

繡衣奔命去情多,
南國佳人斂翠娥。
曾向教坊聽國樂,
為君重唱盛叢歌。

Phiên âm

Tú y bôn mệnh khứ tình đa,
Nam quốc giai nhân liễm thuý nga.
Tằng hướng giáo phường thinh (thính) quốc nhạc,
Vị quân trùng xướng Thịnh Tùng ca.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Áo thêu chăm chắm lại kinh hoa,
Người đẹp phương Nam dạ xót xa.
Từng hướng ca phường nghe tiếng nhạc,
Vì ông lại bảo Thịnh Tùng ca.
Xem chú thích bài "Lý thượng thư mệnh kỹ ca tiễn hữu tác phụng thù" của Thôi Nguyên Phạm 崔元範.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Nạp » Mệnh kỹ Thịnh Tiểu Tùng ca tiễn Thôi thị ngự hoàn khuyết