Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:06

Đô thị! Đô thị!
Ma mị bao kiếp nghèo
Thùng rỗng kêu to hò reo khoái trá
Bỗng nhức đầu vì một người hờ hững bắt tay


Nguồn: Lê Thiếu Nhơn, Trong bóng người xưa, NXB Hội Nhà văn, 2006