Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:03

Tôi ngả dúi vì hơi rượu cũ
Ngày trở về thành phố không em
Một tình yêu chật vật
Hai bàn tay khốn khó tìm nhau

Có nhiều chuyện chẳng từ đâu đến đâu
Cũng nghe lòng gợn sóng trên dòng sông độ lượng
Cũng nhờ em lỡ làng những giấc mơ thơ trẻ
Thất bại bớt đắng cay
Thành công bớt hể hả
Mỗi bàn chân bước qua
Còn thương bóng mát ở lại bên đường


Nguồn: Lê Thiếu Nhơn, Trong bóng người xưa, NXB Hội Nhà văn, 2006