Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:09, số lượt xem: 45

Tôi đây ngồi kể chuyện lòng
Dáng xuân đã nở trên dòng suối hoa.

Em tôi nay mới đi xa
Đi qua biển rộng, đi qua sông dài.

Đi về hướng đến tương lai
Truyện lòng tôi kể đã hai mái đầu.

Thương thương cho mối tình sầu
Em tôi từng trải một câu hiểu đời.