Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:01, số lượt xem: 71

Nửa chừng chiếc bánh xẻ ba
Em thì nhận một anh là nhận hai
Tình này ai vẫn hơn ai?
Anh thì số được sớm mai hai người
Dù sao em vẫn cười tươi
Mặc cho cuộc sống một đời mất nhau.