Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 01:55, số lượt xem: 41

Mực hồng anh viết bài thơ
Đan xen nét chữ như tơ dệt thành
Gió về gió khẽ qua mành
Thơm tho hương nguyện một nhành hoa xinh
Đêm nay anh ở một mình
Em đi xây mộng chung tình với ai?
Đoạn trường đi mấy dặm dài
Hoa rơi như mệnh tương lai chúng mình.