Trên đường đời một lần tôi vấp ngã
Có cánh tay nâng đỡ giúp tôi ngồi
Tôi suýt soa. Quên cám ơn. Là lúc
Ngẩng mặt lên. Người ấy đã đi rồi


1989

Nguồn: Thơ tình, NXB Trẻ, 1995