Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2015 13:17

Mỗi ngày miệt mài gõ máy chữ
Chẳng biết ngoài kia gió đã lên
Chẳng hay đêm xuống vầng trăng mọc
Hương cúc tương tư ướt đẫm thềm
Tôi ngồi ngớ ngẩn ngao ngán ngó
Chữ chạy chán chường chẳng chịu chơi
Văn chương chổng chểnh trên trang giấy
Mê hoặc tôi theo hết một đời
Mỗi ngày dẫn nhau ngồi vào ghế
Tôi bắt buột tôi gõ liền tay
A, B, C, D... Từng chữ cái
Xếp lại thành văn ngắn lẫn dài
Chẳng hay thế giới đang hội nhập
Hoặc sắp hoà tan vũ trụ này?
Chọn chữ cõi còm câu cú cũng
Phơi bày gan ruột mỏi hai tay
Chán chường cũng cố chung chạ chữ
Chia chác chồng chềnh chấp chứa chung
Tôi viết ngàn sau ai còn nhớ
Câu thơ hun hút giữa vô cùng?


21.X.1998

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003