Đăng bởi sabina_mller vào 17/10/2008 13:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 17/10/2008 14:15

Sao em hoá đá trong im lặng?
Tôi tê cứng lưỡi với bao lời
Chân run lúc ngã bên thềm nắng
Tôi lại được em tặng tiếng cười!


1987-1988

Nguồn: Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989