LỜI TÁC GIẢ

Tập thơ đầu tay Trong cõi chiêm bao (NXB Trẻ) in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 5.1989. Như một cách mừng sinh nhật. Tranh bìa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hoạ sĩ Điêu Quốc Việt trình bày, Đỗ Trung Quân ký hoạ tác giả và nhà thơ Nguyễn Thái Dương sửa bản in.

Ngay trang 3 là bài viết "Người nói giọng chim" của nhà thơ Đoàn Vị Thượng:

"Đúng ba mười tuổi, ra tập thơ đầu tay. Không sớm nhưng cũng không quá muộn. Lê Minh Quốc nói với tôi: Đây là món quà sinh nhật mình dành cho mình năm ba mươi tuổi! Độc giả có thể sẽ thích hay không thích tập thơ này. Nhưng đây, trước hết là món quà Quốc dành cho mình - hay nói cách khác, tập thơ này là sự đáp lễ đối với cuộc đời mà Quốc đã được sống trong ba mươi năm.

Ba mươi năm ấy... có những gì?

Bạn và tôi, nào ai biết được nếu không…