Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 13:48

Muốn giữ hồn trong sạch
Anh ăn toàn cỏ xanh
Đêm mơ nghìn cung nữ
Dan díu làm sao đành?
Cỏ thơm như sương ngọt
Khiến giọng nói hiền lành
Hãy tin anh tình tự
Bằng lời của cỏ xanh
Anh đi không trọng lượng
Bay giữa chiều thiên nhiên
Ngỡ mình như ngọn cỏ
Đã giũ sạch ưu phiền
Anh sống không ham hố
Giữa cái cõi con người
Ngày đi rong trong phố
Chỉ thấy toàn cỏ tươi
Anh nguyện đi trồng cỏ
Phủ kín trái đất tròn
Để tình yêu ngồi xuống
Đều gặp gỡ tân hôn
Suốt một ngày ăn cỏ
Đột ngột lòng buồn xo
Ăn cỏ lỡ thành cỏ
Làm sao anh hẹn hò?


25.II.2001

Nguồn: Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003