Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/07/2015 10:30, số lượt xem: 297

Mải ngắm xuân lan dạ vấn vương,
Tốn bao bút mực giới văn chương.
Bốn mùa kiếm lá vờn trong gió,
Xuân đến bút hoa toả sắc hương.
Có phải tuỳ thời mà xử thuận,
Để rồi đến vận tỏ phi thường.
Người xưa trông thấy cây lan nhỏ
Từ đó về quê mở học đường*

3/2014
Khổng Tử khi có nói về loài lan này
Lan vi vương giả hương
Kim nải dữ chúng thảo ngu