32.00
Đăng ngày 13/04/2015 10:46, số lượt xem: 8236

Năm mới đầu xuân đi lễ Phật
Dừng chân vãn cảnh chùa Ba Vàng
Núi rừng huyền ảo trong mây khói
Thiền cảnh nương mình giữa thế gian.
Hạt nước cam lồ bay lấm chấm,
Tiếng chuông cảnh tỉnh điểm ngân vang.
Trước đài nhắm mắt lòng thanh tịnh,
Như thấy trong tâm ánh phật quang.

3/2015