Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/01/2017 13:41, số lượt xem: 747

Giữa trời vằng vặc mảnh trăng suông,
Ngó xuống trần gian dặt những tuồng,
Riêng thấy nhà thơ ngồi ngất ngưởng,
Ý chừng say quá hoá ra buông.