Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/06/2016 19:11, số lượt xem: 255

Tý tách mưa đêm giọt ngắn dài,
Rơi vào nỗi nhớ gọi tên ai.
Tình riêng một mối còn chưa dứt,
Duyên nợ ba sinh chắc cũng hoài.
Để ánh đèn khuya nhoà khoé mắt,
Cho làn tóc rối nặng bờ vai.
Người ơi có biết tình nhi nữ,
Vò võ đêm thâu tủi nét ngài.