Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/08/2015 19:53, số lượt xem: 332

Một chút tình riêng đã nhạt màu,
Sao còn khắc khoải những mùa ngâu.
Canh khuya phòng vắng nghe mưa rớt,
Gối chiếc tim côi điểm giọt sầu.
Cũng bởi tơ duyên không chắp mối
Nên giờ lối mộng chẳng cùng nhau.
Hồng nhan mòn mỏi theo năm tháng,
Hỏi cố nhân ơi có kiếp sau?

(Cảm tác)