Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2015 15:48, số lượt xem: 300

Đêm thu buồn thế chị Hằng ơi,
Đứng đó trơ vơ giữa đất trời.
Sớm tối lanh quanh điều tỏ nhạt,
Tháng ngày tính toán chuyện đầy vơi.
Ở trên với Cuội chăn trâu mãi
Trốn xuống cùng ta uống rượu chơi.
Chót lỡ vui vầy mà quá chén,
Ngủ say một giấc bỏ quên đời.

9/2015