Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 15:53, số lượt xem: 336

Ngoài hiên tí tách giọt buồn rơi,
Sao khiến lòng ai gọi những lời.
Một chút men say còn chếnh choáng,
Đôi lần vụng dại vẫn chơi vơi.
Để nghe khắc khoải ru tình phụ,
Cho những phôi phai vọng tiếng đời.
Trằn trọc đêm thu tìm giấc ngủ,
Ngoài hiên tí tách giọt buồn rơi.

10/9/2015