15.00
Đăng ngày 11/03/2023 12:10, số lượt xem: 194

Thế quốc thế, thế thời phải như thế,
Gặp thế thời, thời thế cũng thế thôi.