Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/12/2022 08:26, số lượt xem: 103

Đừng oán trách nghiệp chướng,
Xả lo sầu bận tâm.
Đời vô thường ai ơi,
Tham chi sân si ái.

Hãy tự nhủ lòng mình,
Sống vị tha trong đời.
Cho đi là mãi còn,
Tự tâm sẽ thảnh thơi.

Thả lỏng nương theo gió,
Bố thí công đức dày.
Thi ân không cần đáp,
Đời thung dung biết bao.

Tạm bợ chốn trần gian,
Nghiệp sinh tử luân hồi.
Thanh thản trong trầm luân,
Lòng nhẹ nhàng bình an.

Kiếp con người mỏng manh,
Đời thăng trầm nhục vinh.
Ngậm ngùi gạt lệ rơi,
Khoái lạc mầm khổ đau.

Quay về với chân tâm,
Tử sinh tựa lông hồng.
Sống tự tại an nhiên,
Kiếp đời rồi cũng qua.