15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2023 13:57, số lượt xem: 64

Giục dã quân hành đội pháo di
Bi hờn ai oán bóng quân đi
Nghe dân khóc lo gia đình lạc
Tranh nhau sống chết vượt ra khơi
Mặt trời máu sa xuống tận nơi
Địch truy sát quay lưng nỗi chết
Tủi nhục thay bị địch bắt đi
Không tất sắt phò dân cứu nước