15.00
Đăng ngày 14/03/2023 18:47, số lượt xem: 249

Bạn ơi hãy cạn chén ly bôi
Uống mau trước lệnh dục di hành
Quan hà đói khát quân dân kiệt
Chiến trường bối thuỷ kỷ nhân hồi