Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2023 06:35, số lượt xem: 51

Kìa kìa Ngưu Lang tinh, kia kia Chức Nữ tiên,
Rì rào khung cửi gỗ, kiếm trâu Ngọc điện Hư.
Ngưu Lang đắm đuối tình, Chức Nữ thẹn say duyên,
Trao nhau thệ ước mê uyển nhã, kết mộng trăm năm nghĩa mặn nồng.

Ngân Hà ngăn cách trở, cách biệt nhau một nhịp cầu.
Tương tư không thành lời, khóc nghẹn sầu mưa ngâu.
Chia lìa đôi ngã duyên lỡ làng, mưa phùn xót xa đẫm lệ nhoà,
Ô thước Ngân Hà mong thắm lại, Ngưu Lang Chức Nữ khóc tình xa.

Ngân Hà vẫn lơ lửng treo, mưa phùn mây buồn trôi,
Như tình duyên Ngưu Lang Chức Nữ vẫn còn xa vời.
Ngưu Lang chờ bên ngàn, Chức Nữ trông bến sông,
Ái ân chia lìa hai ngả tìm đâu thấy bến bờ?

Ôi còn đâu thuở cùng chung vui trong hạnh phúc,
Bên mình nhau say đắm nay còn ghi lời hẹn ước.
Phút thần tiên yêu đương khó xoá mờ tâm khảm,
Chờ Ô Thước bắc cầu, Thất Tịch ngày tương phùng.

Tháng bảy, ngàn chim Ô tung bay tìm phương trời,
Mừng Ngưu Chức tình chia đôi nơi, giờ đây phút sum vầy.
Trời mây xanh, Ngân Hà muôn sắc, khúc nhạc vang ca,
Chim muông réo rắt mừng, cầu Ô Thước xây ngang sông Ngân Hà.

Chiều Thu, Ngưu Lang Chức Nữ lại cùng sánh vai,
Lời ước nguyện yêu nhau, đời đời say đắm chơi vơi,
Thời gian xưa ngưng đọng nơi đây, giòng suối tình ngọt ngào reo,
Điển Tích thần tiên còn đâu đây dư âm mối tình Chức Ngưu.