15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/03/2023 14:23, số lượt xem: 37

Nước tan anh mới chạy qua,
Việc nhà anh biết đổi thay thế nào?
Anh đi, cha mẹ buồn thiu,
Cột đèn còn đó hay chờ vượt biên?