Quân vượt Đèo Ngang quyết diệt tà
Chiến công nối tiếp nở như hoa
Bom rơi chật đất thù muôn thuở
Máu đổ tràn sông hận mỗi nhà
Đã quyết hy sinh cho đất nước
Quản gì nát thịt với tan da
Ngày vui thống nhất không xa nữa
Nam Bắc sum vầy ta gặp ta


Bài thơ này hoạ vần bài thơ nổi tiếng cùng tên của Bà huyện Thanh Quan.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]