25.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Thiên Thư (367 bài)
- Vũ Quần Phương (202 bài)
- Bùi Minh Quốc (84 bài)
- Lê Anh Xuân (12 bài)
- Kim Tuấn (44 bài)
Tạo ngày 12/07/2015 05:27 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Gia Dũng tên đầy đủ là Đỗ Gia Dũng, sinh năm 1940 tại Thái Bình. Ông là tác giả phần lời của ca khúc nổi tiếng Bài ca Trường Sơn (nhạc Trần Chung).

Tác phẩm:
- Chiều trăng
- Tứ tuyệt vô đề
- Mùa cốm mùa trăng
- Người đọc thơ giọng trầm
- Bất ngờ ngoảnh lại
- Bông hồng trắng
- Bây giờ em ở đâu