25.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 05:28

Chiều rồi, nắng tắt. Đò ơi
Ngược Xuân Vân đấy? Hay xuôi Đoan Hùng?
Về qua Duộc, Dĩa... có dừng
Thì xin cho ghé xuôi cùng, đò ơi!
Vài tàu lá cọ làm mui
Vài người khách lạ ngược xuôi đợi đò
Tôi đi không hẹn không chờ
Nên người đưa tiễn trên bờ không ai.
Đò đêm là bạn đường dài
Sông đêm là nỗi u hoài trong tôi
Lập loè điếu thuốc trên môi
Mặc con đò giữa dòng trôi hững hờ...