03/12/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đò đêm

Tác giả: Gia Dũng - Đỗ Gia Dũng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 12/07/2015 05:28

 

Chiều rồi, nắng tắt. Đò ơi
Ngược Xuân Vân đấy? Hay xuôi Đoan Hùng?
Về qua Duộc, Dĩa... có dừng
Thì xin cho ghé xuôi cùng, đò ơi!
Vài tàu lá cọ làm mui
Vài người khách lạ ngược xuôi đợi đò
Tôi đi không hẹn không chờ
Nên người đưa tiễn trên bờ không ai.
Đò đêm là bạn đường dài
Sông đêm là nỗi u hoài trong tôi
Lập loè điếu thuốc trên môi
Mặc con đò giữa dòng trôi hững hờ...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Dũng » Đò đêm