Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ
2 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trọng Tạo (439 bài)
- Trần Mạnh Hảo (166 bài)
- Triệu Nguyễn (34 bài)
- Lý Thuỵ Ý (9 bài)
- Mường Mán (41 bài)
Tạo ngày 24/12/2014 12:39 bởi tôn tiền tử
Lâm Hảo Khôi sinh năm 1947 tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia, quê ở Sóc Trăng, thời niên thiếu từng học trung học ở trường Hoàng Diệu, Ba Xuyên. Ông là em ruột của nhà thơ Lâm Hảo Dũng. Ông từng làm nghề dạy học và tham gia quân đội Việt Nam cộng hoà. Sau chiến tranh, năm 1982 ông vượt biên tới Bidong, Malaysia. Từ năm 1983 đến nay ông định cư ở Sydney, Australia. Lâm Hảo Khôi có thơ văn đăng trên các báo tạp chí ở địa phương và một số ở Hoa Kỳ, Canada.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Tuyển tập sáu nhà thơ ở Úc châu (2010, in chung)
- Người như lá biếc (thơ, 2011)