Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/04/2016 05:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/04/2016 07:25, số lượt xem: 448

Beautiful words are made
By night, as one has time
To think and to babble,
What upset them by day.