Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/04/2016 20:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kyle Wong vào 04/05/2016 13:36, số lượt xem: 545

Cần chi điếu thuốc đêm tàn
Canh ba chợt tỉnh
Đốt thơ ngâm vầng.

Cần chi hơi ấm con người
Phòng khuya lạnh buốt
Ôm thơ nhìn trời.

Cần chi nâu,đen, bạch siểu
Ban mai sương sớm
Cùng thơ ngồi thiềng.

Rồi bao ý đẹp, tình đời
Chả cần ảnh số
Để lại trong thơ.