Chưa có đánh giá nào
Nước: Hàn Quốc
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 08/11/2020 20:19 bởi hongha83
Kung Nyeo 궁녀 không rõ năm sinh năm mất, là một kỹ nữ sống vào thời Choseon, Hàn Quốc.