Hỡi cá nhỏ, ai đã bắt ngươi
rồi đem đến ao ta thả xuống?
Ở Bắc Hải, nơi nào ngươi bỏ lại
mà đến đây, trong chiếc ao tù?
Đã ở đây, làm sao trốn chạy
ngươi và ta có khác gì nhau!


Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)