09/12/2022 03:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sijo
시조

Tác giả: Kung Nyeo - 궁녀

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 20:22

 

Nguyên tác

앞 못에 든 고기들아, 네 와 듣느냐 누가 너를 몰아다가 넣었기에 들어 있느냐.
북쪽 바다와 같은 맑고 큰 물을 어디 두고, 이 못에 와 들었느냐,
들고도 나오지 못하는 정은 너나 나나 다를 것이 있겠느냐.

Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Hỡi cá nhỏ, ai đã bắt ngươi
rồi đem đến ao ta thả xuống?
Ở Bắc Hải, nơi nào ngươi bỏ lại
mà đến đây, trong chiếc ao tù?
Đã ở đây, làm sao trốn chạy
ngươi và ta có khác gì nhau!
Nguồn: Đoản thi Đông Á (Trung Hoa -Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kung Nyeo » Sijo