Kiên lục bát tên thật là Nguyễn Thế Kiên, sinh năm 1971, quê xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, sống tại Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Anh tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế quốc dân, hiện là giám đốc Công ty cổ phần Văn hoá Đất Việt. Là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Nam Định.

Tác phẩm đã xuất bản:
- Gọi hồn quê (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2007)
- Sữa đất (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2008)
- Đường về (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010)
- Bóng đất (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2011)
- Tản mạn lòng tay (thơ và văn xuôi, NXB Hội Nhà văn, 2012)
- Bùa yêu (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2013)
- Đối diện đêm (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2014)
- Mãi tin vào những kiếp người (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015)
- Dọc ngang thân chữ