15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Đất Việt vào 26/03/2024 11:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/04/2024 16:15

Về quê với mẹ, tháng Năm
Nắng giòn đổ bóng cau thăm thắp trời
Trầu tươi bỏm bẻm mẹ ngồi
Tròng trành lời kể một thời mẹ cha...

Cái ngày quê độ tuổi hoa
Thuyền nan đậu cửa đồng xa ngõ gần
Đường quê cày cuốc tảo tần
Đồng chiêm chín vía trong ngần yêu thương.

Và con từ nỗi gió sương
Mọc theo mùa vụ quê hương thành người
Gia tài quê một nụ cười
Nhênh nhang vẫn bốn cửa trời hẹn hoa.

Đồng làng bao cuộc can qua
Mồ hôi vàng ắp sân nhà dẻo thơm
Bão giông lặng giải nguồn cơn
Lòng nâu sồi đọng thâm hơn tháng ngày.

Gió quê xanh nắng quê say
Muôn xa vịn nẻo vơi đầy mẹ - quê.