Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2020 15:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/07/2020 17:21

Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Khắp nhân gian đâu đấy cũng chơi xuân.
Chí nam nhi ngang dọc đã bao lần,
Đâu là chẳng hồng trần tử mạch.
Ký sinh thiên địa thuỳ vi khách,
Đắc thú giang hồ tiện thị xuân.

Lúc bôn ba nên dừng gót phong trần,
Khi vinh hiển cũng chen chân đài các.
sở ước mới nên đường thử lạc,
Sách có câu “Tuỳ ngộ nhi an”.
Đã sinh vào cõi trần gian.


Bản ở trên theo Việt Nam ca trù biên khảo.

Bản theo Nam Phong tạp chí (số 133, sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả):
Ba vạn sáu nghìn ngày là mấy,
Dưới trần hoàn đâu đấy cũng là thiên.
Chí nam nhi ngang dọc ở vai trên,
Đâu là chẳng hồng trần tử mạch.
Thơ rằng:
Ký sinh thiên địa thuỳ phi khách,
Đắc thú giang hồ tiện thị xuân.
Lúc bôn ba nên tạm gót phong trần,
Khi vinh hiển cũng chen vai đài các.
xử tước mới toan đường xử lại,
Sách có câu “Tuỳ ngộ nhi an”.
Quang phong tễ nguyệt vô biên!
Nguồn:
1. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
2. Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928