Đêm nằm ôm gối thở than,
Gối ơi là gối con bạn lang nó xa rồi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009