Em chẳng bận lòng đâu, khổ đau hay khoái lạc
Với khổ đau em quen đã từ lâu
Sẵn sàng khóc và sẵn sàng cười cợt
Em chẳng bận lòng đâu!

Em chẳng bận lòng đâu, dù ai thù ai hận
Em quen những lời vu khống từ lâu
Mặc ai chê bai, dù ai nhạo báng
Em chẳng bận lòng đâu!

Em chẳng bận lòng đâu, chân tình làm chi nữa
Tình trong em quên lãng đã từ lâu
Chẳng ai yêu, chẳng cần ai yêu nữa!
Em chẳng bận lòng đâu!