Con đường xa tít tắp
Trên đồng cỏ ngút ngàn
Gã đánh xe lạnh cóng
Đang trăng trối vội vàng

Sức lực đã cạn hết,
Cái chết đang đến gần…
Gã dặn bạn nối khố
Những ước vọng cuối cùng.

Có gì đừng để bụng,
Thôi chín bỏ làm mười,
Hãy chôn tôi, bạn nhé,
Nơi thảo nguyên xa xôi.

Đàn ngựa này, bạn ạ,
Đưa về cho cha tôi.
Thay tôi chào mẹ nhé,
Quỳ thấp dưới chân người.

Tôi còn người vợ trẻ,
Nhờ anh chuyển lời chào,
Cùng là chiếc nhẫn nhỏ
Từ đám cưới ngày nào.

Anh nhắn tới nàng nhé,
Để nàng đừng buồn nhiều,
Để nàng cùng người khác
Kết hôn trong thương yêu.

Về phần tôi, hãy nói,
Dù chết cóng giữa đồng
Tình yêu nàng tha thiết
Tôi vẫn mang trong lòng.

tửu tận tình do tại