Không mọc ngoài đồng tình yêu là vô giá
Không bán , không mua , không đem mặc cả
Trước tình yêu vua và dân như nhau
Muốn được yêu phải đem đời trả giá


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)