Chỉ những cây lá phủ màu xanh
Mới biết nước mưa ngon và mát
Những cây khô lá rụng trơ cành
Mới hỏi: Mưa làm gì, thêm ướt?


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)