Âu yếm, tình yêu và những lời đẹp nhất
Đừng chìa tay xin như một anh hành khất
Âu yếm, tình yêu hãy tự có trong lòng
Đừng bắt chước đừng giả vờ thành thật

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)