Bỗng một hôm được thành thông thái
Thế là vẹt bắt đầu
Dạy người khác suốt ngày lải nhải
Những lời mình vẹt không hiểu một câu


Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)